Apotheek oudApotheek Baes in Kemzeke wordt opgericht door Marc Baes op 2 november 1969 in een woning naast wasserij ‘De Linde’, Stationsstraat nr. 30. Marc was in 1968 afgestudeerd als apotheker aan de universiteit van Leuven, na stage te hebben gelopen bij apotheek Michoel in Merksem, Antwerpen. Na zijn studies vervult hij een jaar lang zijn legerdienst in Aken. Als Marc verneemt dat dokter Frans Beumer zijn huisartsenpraktijk in Kemzeke niet meer mag cumuleren met het verkopen van geneesmiddelen (tot in de jaren ’60 mochten huisartsen in landelijke gemeenten, waar nog geen apotheek gevestigd was, ook medicijnen verkopen aan hun patiënten), koopt hij snel de kleine rijwoning in de Stationsstraat om er een apotheek te beginnen.

Carla Verdegem studeert ook in 1968 af als apotheker in Leuven, zij had stage gelopen bij apotheek Vergaelen in de Veldstraat in Gent. Marc en Carla trouwen in januari 1969, tijdens Marcs legerdienst. Carla had in september 1969 al apotheek De Zutter overgenomen in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. In dat pand, Stationsstraat 95, is tot op vandaag nog steeds een apotheek gevestigd (apotheek De Bruyne). Hun eerste zoon, Stefan, wordt daar in januari 1971 geboren.

In mei 1971 wordt het pand naast wasserij De Linde verkocht en Apotheek Baes wordt overgeplaatst naar Stationsstraat nr 11 in Kemzeke. Het gezin verhuist van Sint-Niklaas naar Kemzeke en gaat in het gelijkvloerse appartement achter de apotheek wonen, dat ze huren van Francois Van Guyse. In januari 1972 verkoopt Carla haar apotheek in Sint-Niklaas, en komt mee werken in de apotheek in Kemzeke. Carla had ondertussen het diploma van optieker behaald, en in 1973 vestigt ze in hetzelfde pand van de apotheek ook een optiek, Optiek Baes.
In 1976 komt Annemie De Colvenaer, de vaste kinderoppas van het gezin, in de apotheek werken als assistente. In 1983 verhuist de apotheek opnieuw, in dezelfde straat, naar Stationsstraat nr 3. Marc en Carla hebben daar een rijhuis gekocht en verbouwd tot een apotheek en optiek met woonst. Architect en buurman Paul D’Hooghe ontwerpt het kenmerkende gebouw met de asymmetrisch geplaatste verticale betonnen balk en ruitvormige ramenstructuur.

Op 18 februari 1987 sterft Marc totaal onverwacht, hij werd 43 jaar. Carla staat er dan alleen voor om apotheek en optiek te runnen. Ze neemt de jonge adjunct-apotheker Dimitri Segaert in dienst. Annemie De Colvenaer, ondertussen moeder van 3 kinderen, stopt in 1988 als assistente en wordt vervangen door Annemie Van Garsse (de buurvrouw). Als Dimitri Segaert enkele jaren later zelf een apotheek opent in Gent, wordt hij vervangen door adjunct-apotheker Koen De Bruyker.

Ondertussen studeert Stefan Baes in 1994 af als apotheker aan de universiteit van Gent, na stage gelopen te hebben bij Apotheek De Walssche, ook in Gent. Ook Dominique Cools studeert in datzelfde jaar af als apotheker, zij doet haar stage bij apotheek Van Marcke in Gent. Beiden studeren verder. Stefan studeert na 3 jaar af als licentiaat in de geografie, Dominique volgt een opleiding als ziekenhuisapotheker, en loopt daarvoor 3 maand stage in Lyon, Frankrijk. Annemie Van Garsse verlaat de apotheek in 1990, en Dominique, die ondertussen al in apotheken in Kontich, Mere en Merelbeke had gewerkt, komt halftijds werken in Kemzeke.

Op 1 januari 2000 nemen Stefan en Dominique de apotheek van Carla over, ze zijn dan net enkele maanden getrouwd. In de zomer van 1999 was Carla al gestopt met de optiek, de vrijgekomen ruimte werd geïntegreerd in de apotheek. Carla gaat met pensioen en Apotheek Baes wordt herdoopt tot Apotheek Baes-Cools, met Dominique als apotheker-provisor en Koen De Bruyker als adjunct-apotheker.

In 2001 vervoegt Anouck Pauwels het team als apotheker-assistente. Koen De Bruyker gaat met pensioen in 2004. Na enkele kortlopende contracten met jonge apothekers (apotheker is in die jaren een echt knelpuntberoep), wordt Koen uiteindelijk vervangen door Lea Valvekens en komt er opnieuw stabiliteit in het team. Omdat de apotheek gestaag groeit, worden nog 2 deeltijdse apothekers aangenomen: Stephanie Quintelier en Jolien Janssens.

Omdat het pand in Stationsstraat nr. 3 te klein wordt, er te weinig parkeermogelijkheden zijn en het gebouw niet meer voldoet aan de normen van een moderne apotheek, kopen Stefan en Dominique in 2010 het huis in Stationsstraat nummer 19A van de familie Leten met de bedoeling een ruime, hedendaagse apotheek te bouwen.

De apotheek in Kemzeke wordt dus in 40 jaar 4 keer verplaatst in dezelfde straat binnen een straal van 200m. Het moderne gebouw met veel lichtinval wordt ontworpen door architect Daniël Troch, de winkelinrichting door de gespecialiseerde firma Clement en het tuinconcept met parking door Michaël Soetemans. Apotheek Baes-Cools verhuist naar de nieuwe locatie op 26 februari 2014. Carla, nog steeds eigenaar van de oude apotheek, verkoopt het pand, aan een filiaalhouder van Recordbank.

Op 1 januari 2015 komt Elke Decraene in dienst in de plaats van Stephanie, die de apotheek van haar ouders in Hamme-Zogge overneemt. Een jaar later verlaat Jolien Janssens Apotheek Baes-Cools om dezelfde reden, zij neemt de apotheek van haar ouders in Eksaarde over. Tegelijkertijd verlaat ook Elke Decraene het team. Zij worden vervangen door apothekers Sabine Berteyn (jan 2016) en Renate Van de Vijver (april 2016), een apothekeres uit Kemzeke. Een leuk detail is dat Renate, de laatst aangenomen werknemer, de nicht is van Annemie de Colvenaer, de eerste werknemer van Apotheek Baes, exact 40 jaar geleden. Begin 2020 verlaat Sabine Berteyn het team en Celine Van Hoeve neemt haar plaats in als adjunct apotheker.